Chikchan laika vilnis 13.05-25.05

Labrīt ikvienam ❤️
💚Šodien esam iekāpuši laika straumē, kurā ir iesācies jauns 13 dienu attīstības laika vilnis!
Šī laika viļņa enerģija, kas visas 13 dienas izpaudīsies realitātē un iedod pamata tēmu visām 13 dienām – ir Chikchan enerģija – Čūska, Dzīvības enerģija, Mikrokosmoss.
👉Un viss iesākas šodien – šodien esam pirmajā dienā, kad viss sākas mūsos. Kad mēs paši ar savu iekšpasauli veidojam un piestartējam to, kas notiks turpmāk!
🌼Sākums esam mēs – sevī, savā pasaulē, savā patiesajā būtībā!
Sākums ir mūsos!
✔️Un šodiena vērš uzmanību uz mūsu gribu, uz vēlmi sasniegt, piedzīvot! Uz mūsu patieso gribu izprast, iedziļināties un iedzīvināt!
❤️Mūsos šodien ir aktīva gribas enerģija, kas noteikti ir jāliek lietā! Tā ir dzīvības enerģija, kura pēta, izzina un izprot patieso būtību! Tā ir spēja iedziļināties līdz pat atomu sastāvam – līdz tas, kas izprasts – var tapt dzīvs un ienākt mūsu pieredzē kā reāls notikums, reāla un dzīva pieredze!
👉Viss šis laika vilnis ir par to, ka iedzīvinām kaut ko sevī – un tas pāraug pieredzē, ko piedzīvojam! Un šī pieredze, šī attīstība un evolūcija – visas 13 dienas būs kā dzinulis, pēc kā tik ļoti tieksimies!
💛Pieredzēt savu attīstību – iedziļinoties niansēs, sīkumos, detaļās. Saklausot savu gribu, kura ir aktīva mums ikkatram šodien! Un šī griba ir tā, kas ved mūs, kas rāda mums mūsu patieso esību – to, kas kā ir!
Šajā laika vilnī mēs būsim ļoti skrupulozi un uz sīkumiem krituši – un šie sīkumi un detaļas būs mūsos! Mēs sevī un savā iekšpasaulē sajutīsim šo detalizēto gribu, šo tik spēcīgo vēlmi dzīvot un iedzīvināt caur sevi to, ko gribam piedzīvot!
❤️Mēs esam dzīvi, mūsos plūst dzīvība… mēs esam daba un daba esam mēs!
🙏Šis laika vilnis līdz ikkatram cilvēkam atnesīs vēlmi dzīvot, vēlmi just! Gribu būt par visa dzīvā sastāvdaļu, jo mēs jau tieši tādi arī esam – daļiņa no visa veseluma un visa dzīvā! Mēs esam dzīvi! Un mūsos rit dzīvības enerģija, kas mūs savieno ar pilnīgi visu!
💚Nekas nav atdalīts! Gan mūsu domas, vārdi, sajūtas, darbības. Gan idejas un vīzijas! Gan mūsu ķermenis un viss, kas ir tajā – tas viss ir vienots ar visu dzīvo.
❤️Un viss, kas notiek mūsos – ieplūst kopējā dzīvības straumē…
🌍Tikai cik mēs to katrs apzināmies? Cik mēs katrs sevī izprotam to – ka it viss, kas iedzīvojas mūsos, ieplūst pasaules okeāna dzīvības straumē, kura to sāk nest, attīstīt un virzīt pretī izaugsmei!
🌍Cik mēs sevī izjūtam katru savu domu, kura nes sevī dzīvību! Cik mēs sevī apzināmies, ka it viss, kas notiek mūsos – tas ir dzīvs un tam ir sava apziņa, savs plūdums, sav dzīvība un pulss!
✅Tad nu šodien un visas 13 dienas, kuras piedzīvosim – vērsīsim uzmanību uz sevi un apzināsimies, ka viss ir dzīvs. Ka mēs esam dzīvi un visi procesi, kas mūsos notiek – ir dzīvi un dod pienesumu dzīvības straumei, kurā plūst visa pasaule!
👉Ko mēs caur sevi iedzīvināsim?
👉Uz ko mēs fokusēsimies?
👉Cik ļoti mēs apzināsimies sevi kā vibrāciju, kura ievibrē visu plašo kosmosu?
✅Tas šodienas jautājums katram no mums!
🌍Būsim modri, ļausim savam dzīvības spēkam dzīvot mūsos! Un vērosim – kurp dodas mūsu uzmanība – turp plūst enerģija! 🙂
🌍🌍🌍🌍
Esam iekāpuši dzīvības straumes okeānā – un tā šodien ir ļoti aktīva!
❤️Un visas 13 dienas dzīvības okeāns caur mums nesīs mums informāciju un atklāsmes, lai mēs apzinātos sevi kā individualitāti! Visas 13 dienas mēs ieraudzīsim taisnāko ceļu pie Dieva, kurš vēr mūsos vaļā Dievišķo izpratni par šo realitāti! Un visas 13 dienas mūsu griba būs vērsta uz attīstību, kas kā motivātors mūs vedīs uz priekšu!
🤍Jebkura mijiedarbība mūs pilnveidos – cels jaunā līmenī, parādīs pretstatus un atvērs baltu lapu, uz kuras varēsim zīmēt savu dzīvi! Tuvākā pasaule kārtos u nstrukturēs mūsu dzīves! Un viss, ko radīsim un par ko neam atbildību – nesīs ļoti izteiktu enerģētisko izpratni – savs noslēpums būs jāatmin katram!
💙Jebkura darbība notiks iejūtoties un sajūtot…. sajūtot smalkas nianses, kuras stāstīs par to, kas jādara! Intuīcija būs darbības galvenais instruments! Jauzticas ir tam, ko jūtam, kad kaut ko darām – jo tā ir atslēga šajā laika vilnī – lai mēs paveiktu to, kas jāpaveic! Cilvēka virsotme mūsos atvērsies caur nenopietnību, caur netradicionālām darbībām, jokpilnu attieksmi un spēju pasmieties pašiem par sevi!
Jebkura darbība atvērs mums plašāku skatu, atnesīs vīzijas un ietekmēs visu daudx plašak, ka spējam iedomāties!
💛Stabilitāti šajā fiziskajā pasaulē dos atslābšana un savu domu apzināšanās. Jo kur plūdīs enerģija, to kā rezultātu saņemsim materiālajā stabilitātē! Harmonija, viss skaistais, viss tas – kas noharmonizē – palīdzēs mums justies stabiliem!
Garīgā stabilitāte vienos ceļa biedrus! Esot kopā ar savējiem – būs vienojošais faktors tam, lai mēs justos līdzsvarā un pašpietiekami!
Un pašpietiekamību šajā laika vilnī atnesīs spēja transformēties 🙂 Kā ugunij, kas pārkausē. Tā mums – ļaut sev pārkausēties jaunā veidolā – pieredzot jaunu pieredzi!
❤️🤍💙💛Mīļie – klausāmies savā gribā un dzīvojam! esam viens vesels ar dzīvības upi un tā mūs nesīs…. tā mums pastāstīs par to – kurp jāplūst, kam jādzīvo un kam jāmirst!
Lai sirdssilta šī diena 🙏 Pateicībā 🙏
Aiga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − 4 =