20.aprīlis – 4 Ik Kawak vilnis❤️

4️⃣Ceturtā diena laika apziņas attīstības ciklā!
Ceturtā diena ir mūsu materiālās stabilitātes diena un šajā vilnī materiālo stabilitāti mums dod enerģija, kuru sauc par Ik.
💨Ik ir gara spēks, brīvības spēks. Ik ir brīvība un spēja ļauties, spēja atlaist un paļauties.
Ik ir kustība un atvērts logs.
🌪Šī viļņa materiālā stabilitāte slēpjas mūsu spējā būt brīviem, būt kopā ar savu Augstāko Es un ļauties plūsmai. Ļauties notikumiem, būt kā pieneņu pūkai, kura ļaujas vējam, ļauj lai dzīve to nes tur kur tai jānokļūst, lai piezemētos tur, kur tai jāizaug.
🌱Mums kā sēklai ir kāda visatbilstošākā vieta, visatbilstošākais laiks un apstākļi, kādos mums jāaug un jāaug tāpec, lai caur mums šis gara spēks spēj ienākt šajā pasaulē.
🌝Te gribu lūgt Jūs paskatīties uz šo dzīvi sava Augstākā Es, sava Gara acīm. Gars ir nācis šajā pasaulē iesēt sēklu, lai tā izaugtu un tā radītu ap sevi vairāk vietu. Sēklai ir jāizaug konkrētos apstākļos un konkretā vietā, lai šis auga fiziskais ķermenis pielāgotos tam, ka viņā var pilnībā inkarnēties pats gars.
🌼Mēs visi esam kā sēklas, kuru uzdevums ir augt un attīstīties tā, lai mūsu ķermenis spētu caurvadīt aizvien vairāk sava Augstākā Es enerģiju.
Mums jāizaug, lai Gars šeit pilnībā spētu inkarnēties. Viņš dvēseli ir atsūtījis kā mazu daļiņu no sevis, lai tā sagatavotu fizisko ķermeni tam, lai Gars tajā spētu inkarnēties. Gars ir pārāk liels, lai spētu inkarnēties ozola zīlē, taču tas spēj inkarnēties dižozolā.
🌝Lai Augstākais es spētu inkarnēties dižozolā, zīlei par tādu ir jāizaug.
🌿Ego vai zīle nezina – kur un kādos apstākļos tai jāaug, lai to nenolauztu vējš, nesamītu vai neapēstu kāds dzīvnieks, lai to nenozāģētu mežcirtējs vai kāds cits. Taču mūsu katra Augstākais Es to zina. Viņš zina kādos apstākļos, ar kādu pieredzi jāaug zīlei, lai Gars ar katru mirkli spētu ienākt šajā pasaulē un lai tas ienākot neizšķīdinātu ozolu ar savu milzīgo jaudu. Jēzus, Buda, Muhameds, Krišņa un citi klausijās sava Augstākajā Es un auga, katru dienu auga, lai spēja integrēt un caurvadīt sava Gara spēku pieaugtu līdz brīdim, kad Gars spēj integrēties pilnībā.
💥Mūsu katra ego, prāta un apziņas uzdevums ir sagatavot šeit augsni tam, lai Gars spētu šeit ienākt. Iedomājieties, ka cilvēka ķermenis piedzimstot ir kā zibatmiņa 1 gigabaita lielumā, taču tā spēj attīstīties pamazām augot līdz 2 gb, 3 gb, utt..
💥Gars kā minimums ir terabaitu lielumā. Gars ir kā milzīga google serveru stacija. Taču ar augšanu vien nepietiek, ir svarīgi vēl lai brīva vieta nepiepildītios ar svešu, lieku informāciju. Jo ja mūsu cietais disks ir pilns, mēs nevaram apgūt ne svešvalodu, ne arī kādas zināšanas. Mūsos vienkārši nav vietas.
☀️Tapēc ir svarīgi visu laiku piepildīties tieši ar Gara informāciju, ar savu Ausgtāko Es, ar patiesību. Patiesība un saikne ar Augstāko Es izviedojas tad, kad esam klusumā, sava prāta klusumā, kad esam šeit un tagad mirklī.
Pamēģiniet jau tagad aizvērt acis, ielaist sevī klusumu un aizturēt elpu. Piemēram uz katru izelpu aizturēt elpu cik vien tas ir iespējams, pēc pirmajām piecām vai desmit izelpām jūs sadzirdēsiet ausīs džinsktoņu un vēl pēc piecām desmit reizēm, ja apkārt būs klusums, jūs sadzirdēsiet daudz dažādas frekvences.
❤️Tas būs tas mirklis, kad Augstākais Es integrēsies ķermenī. Notiks Augstākā Es integrēšanās šajā fiziskajā ķermenī. Tā ir viena ļoti elementāra prakse, kura palīdz būt šeit un tagad, jo nekur citur nespējam būt, kad aizturam elpu.
❤️Un klususms mūs atbrīvo no visiem traucēkļiem, kas traucē mūsu Garam ienākt. ❤️
🧡Tādā veidā mēs varam piepildīt savu cieto disku nevis ar drazu vai svešu cilvēku prāta prātuļojumiem, bet tieši ar sava Augstākā Es enerģiju, ar sava Augstākā Es informāciju. Jo vairāk vietas cietajā diskā aizņems Gars (Dievs), jo vairāk šī informācija izspiedīs no mums dezinformāciju un visu to, kas mums nav vajadzīgs un aizvien vairāk varēs ienākt šī dievišķā patiesība, dievišķā mīlestība. Aizvien vairāk mēs spēsim caurvadīt tīru gaismu.
💙Jo vairāk mēs kalposim sev, savai būtībai, savam Augsākajam Es, jo vairāk jutīsim, kas mums jādara, lai Gars spētu integrēties šeit aizvien vairāk. Jo lielāka stabilitāte mums būs fiziskajā, materuālajā plānā šajā apziņas attīstības vilnī un vispār pa dzīvi.
💜Tāpēc ir svariīga brīvība. Atbrīvoties, atslēgties no visām citām saitēm, kuras mūs piepilda ar izkropļotu informāciju. Tāpēc ir svarīga kustība, lai mēs no sevis izvējotu svešo informāciju.
🤍Pabūniet vētras laikā pie jūras vai uz kāda no tiltiem un sajutīsiet kā energolaukā atbrīvojas vieta, kuru var piepildīt Augstākais Es. Esiet dabā, pie jūras, uz tiltiem, kur pūš vējš, ieejiet klusumā un aizturiet elpu pie katras ieelpas un varbūt arī pie katras izelpas, un jūs sajutīsiet kā Gars, Augstākais Es piepilda jūsu cieto disku ar savu enerģiju. 🤍
💚Sākumā šis bioloģiskais cietais disks ir kā maza dimanta oliņa sirdī. Kā sprīdītī, taču šī oliņa augs, līdz spēs ietvert visu ķermeni! Tad tā augs vēl lielāka, līdz ietvers visu jūsu mājvietu, tav vēl lielāka līdz ietvers sevī visu ciemu vai pilsētu, kurā dzīvojat un kad tā būs planētas zeme vai saules izmēra, tad Gars spēs tajā integrēties vai inkarnēties pilnībā. 💚
❣️Jau tad, kad šīs tīrās informācijas, tīrās enerģijas dimanta oliņa būs fizikā ķermeņa lielumā, no mums staros tāda gaisma un tāda jauda, ka zemes fizikas likumi sāks pakļauties mums. Mūs vairs neviens nespēs ietekmēt, mūsos nevarēs ienākt ne sveša informācija, ne sveša griba. Mēs būsim 100% mēs paši un tā būs absolūta brīvība. Mūs parvaldīs un mēs parvaldīsim Gara spēku. Ar to var gāzt kalnus un bīdīt mākoņus, ja vien tas ir vajadzīgs tam, kai Gars šeit integrēties pilnībā.
👉Šim nolūkam zinu vienu tautas dziesmu, kas ir kā afirmācija. Taču noteikti ir vēl daudz šādu tautas dziemsu. Taču te viena, ko zinu.
🙏Dieviņš kāpa kumeļā,
Es kāpslīti pieturēju.
Dievs man deva visu zemi,
Par to kāpšļa turēšanu.
Lai brīvības un Augstākā Es piepildīta diena.

Mīlestībā❤️ un pateicībā🙏
Ansis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 − three =