❤️19.aprīlis – 3 Imix Kawak vilnis❤️


3️⃣Trešā diena apziņas attīstības laika vilnī. Trešā diena ir darbība, darbs ar sevi. Tā ir jebkura darbība, kuru šajā vilnī veicam caur šo Imix enerģiju un tas ir arī darbs ar sevi, kurš notiek caur Imix enerģiju
💧Imix ir pirmavots, 🌱pirmsākums, senči, senču zināšanas, dzimta, dzīvības koks.
Manā izpratnē šī ir enerģija, kura mums katram palīdz atcerēties to, kas mēs esam. Tā ir kā sēkla tam, par ko mēs izaugam. Tā ir kā pirmatnēja doma, pirmatnējais nodoms un pirmatnējā griba, ar kādu esam nākuši šajā pasaulē. Tā ir griba atcerēties to, kas mēs esam.
Vakar bija Ahaw diena – pati piesātinātākā no visām divdesmit enerģijām un šodien ir Imix.
Ahaw būtu dižozols🌳 un Imix ir zīle🥜, kura no tā nokrīt.
🌝Ja vakar sasniedzām iekšējo mieru, apskaidrības sajūtu un piepildījumu, tad no tā radās jauna sēkla, jauna zīle. Zīle – kuru šodien varam iestādīt, lai tā aug. Katra atklāsme ir jāliek lietā, jāpraktizē un jānoved līdz pilnībai praksē. Ar teoriju ir par maz, lai kaut kas šajā pasaulē mainītos.
👉Katrs dzīves notikums, katra situācija, transformācija – mūs aizved prom no mums pašiem un Imix enerģija ir tā, kas mums nemitīgi atgādina, kas mēs esam, ko mēs šeit darām un ar kādu mērķi atnācām šajā saulē.
🌱Imix tā ir pirmatnējā griba – var teikt arī dvēseles vai gara griba. Tā ir griba, ar kuru atnācām uz šo pasauli.
🌍Mēs šeit atnācām attīstīties, pilnveidoties un ienest aizvien vairāk gaismu, aizvien vairāk Dievišķo apziņu, aizvien vairāk mīlestību.
👍Šī pasaule mūs un mūsu uzmanību nepārtraukti novirza no mums pašiem, ar milzīgo informācijas gūzmu un bezgalīgajiem kārdinājumiem tā paņem mūsu uzmanības fokusu.
👉Taču mūsu uzdevums ir visu laiku atgriezties pie sevis, pie savas pirmatnējās un patiesās būtības.
❤️Dzīve mums atgādina, kas mēs esam. Ka esam dieva dēli un dieva meitas. Arī mūsu senči to nepārtraukti sev atgādināja. Mums ir svarīgi atcerēties, kas mēs esam, kas ir mūsu saknes, no kurienes nākam un uz kurieni ejam. Mums ir svarīgi nepārtraukti uzdot šos jautājumus sev, saviem Eņģeliem, dievam.
💚Mums ir svarīgi apzināties savu pirmatnējo gribu, savu ceļu un savu esību. Mums ir svarīgi visu laiku prasīt, lai ved pa mūsu ceļu un lai atgriež uz tā, kad esam nomaldījušies. Mums ir svarīgi izteikt savu gribu atgriezties uz sava ceļa, atgriezties pie savas būtības, atgriezties pie Dieva.
🧡Lai vai kādu ceļu mēs ejam – tas var būt mainīgs, tas nav akmenī iekalts. Tāpēc ik pa laikam ir jāatgriežas sevī un jāpaprasa Dievam, lai viņš atkal ved. Jo iespējams ka mums bija jānoiet kāds posms un tad jādodas citā virzienā.
🙏Ceļš pie dieva ir vientuļš, mēs pie dieva varam atgriezties tikai kā individuālas dvēseles. Protams – mēs varam iet ar kādu kopā, taču nekad nebūs tā, ka mums visiem ceļš ir identisks. Jo mēs nekad neesam bijuši identiski. Mums katram ir savs atšķirīgs dns, pirkstu nospiedums un arī ceļš.
🌸Lai arī virziens visiem ir viens, mēs katrs šo ceļu ejam savādāk, pat ja visi ejam kopā.
🌱Atcerēsimies savu pirmatnējo gribu vai vismaz izteiksim gribu to atcerēties.
🌻Mēs esam neredzamā dieva redzamā forma, redzamā izpausme. Mēs esam gaisma un mīlestība! Mēs esam dievišķas būtnes.
Mīlestībā❤️ un pateicībā🙏
Ansis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × three =