❤️13.aprīlis – 10 Men Kimi vilnis❤️


Desmitā diena ir vara, statuss, vara pār sevi, atbildība! 🙏Lai šajā vilnī varu pār sevi atdotu sev, ir jāizmanto Men enerģija
🦅🕸🕷🪐Men simboli ir ērglis, kosmiskais tīklojums, zirnekļa tīkls, makrokosmoss.
✈️Men tas ir plašs skatījums uz lietām kā no ērgļa lidojuma. ❤️Taču jāskatās nav ar acīm, bet ar ❤️sirdi. Tas ir kā klausīties ar acīm un skatīties ar ausīm. Tas ir sajust, nevis redzēt.
🌪Šodien mums visiem ir jāsajūt, kur vējš mūs nes, kā to dara ērglis. Viņš spēj lidot tik augstu, jo ļaujas vēja plūsmām. Ērglis pat īsti nelido, viņš planē izmantojot vēja plūsmas. Viņš sajūt – kura plūsma ceļ un tajā iepeld, līdz paceļas visam pāri.
🌈Šī diena, šī enerģija, šīs dienas notikumi – mums parādīs un palīdzēs sajust, kur virzāmies. No kurienes uz kurieni dodamies.
💫Šajā dienā ir izteikti jūtams viss plašais kosmoss, ir iespēja sajust visu, kas notiek apkārt, jo viss ir savstarpēji vienots un šodien to var sajuts. Katra mazākā un niecīgākā darbība ietekmē pilnīgi visu.
🧚🏻‍♂️Šis ir stāsts par tauriņa efektu. 🧚🏻‍♀️
🌷Un šodien var sajust kā viens notikums ietekmēs citus un ka katrs notikums mūsu dzīvē ir savstarpēji saistīts un ka visi viņi mums kaut ko stāsta. Ka dzīve mums stāsta un rāda caur katru detaļu. Ka katra detaļa ir kā ceļa zīme, kura mūs ved uz priekšu, ved uz atmodu uz apskaidrību un tad jau arī uz apgaismību.
Lai mums visiem izdodas sajust sevi, sajust plūsmu, kura ceļ un noturēties tajā.
Lai mīlestības piepildīta diena❤️❤️❤️
Mīlestībā🙏
Ansis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × five =