❤️11.aprīlis – Kimi vilnis 8 Ben. Svēte ❤️


🙏Astotā diena ir garīgā stabilitāte, pašpietiekamība un vīrišķās enerģijas virsotne.
💚Lai šajā vilnī mēs būtu garīgi stabili, lai vīrieši sasniegtu savu augstāko punktu un lai mēs justos pašpietiekami, mums jāizmanto Ben enerģija.
Ben ir taisnākais ceļš pie Dieva, taisnākais ceļs uz dvēseles mājām. Tātad taisnākais ceļš pie sevis. Tas nozīmē, ka šajā vilnī un jo īpaši šodien, mums ir jāizsaka griba atgriezties pie dieva, atgriezties pie sevis, pie savas patiesās būtības. Un ne tikai jāizsaka griba, bet visas sava enerģija, visa sava griba ir jāsafokusē uz šo vienu vienīgo mērķi atgriezties pie dieva. Tas ir safokusēt visu savu enerģiju, visus nodomus, domas un emocijas atgriezties pie Dieva. Ir jāizsaka vēlme Dievam atgriezties pie savas dziļākās būtības, sajust savas dvēseles mājas šeit un tagad. Ir jālūdz, lai Dievs mūs ņem aiz rociņas un ved.

👉Ja izsakām šo gribu, tad tas jau ir puse no visa darba, kas jāpaveic. Bet gribai jānāk no sirds. Šī vēlme ir jāsajūt sevī, ir patiesi jāgrib atgriezties pie sevis, nevis tāpēc, ka kāds to ir teicis vai raksta. Šai gribai ir jābūt tādai, kāda tā ir jebkuram augam.

🌷Jebkurš augs pavasarī mostās un viņam ir viens mērķis – doties pie dieva. Visi augi, visi koki mostas ar vienu mērķi – doties pretīm Dievam, doties tuvāk Dievam. Tā ir viņu lielā motivācija augt un stiepties pretīm debesīm.

❤️Mūsu gribai ir jābūt tādai pašai. ❤️

🌾Iedomājieties savu piemājas zālienu. Cik ļoti spēcīga griba tam ir doties pie Dieva. Visas zālītes, kas aug jūsu pagalmā, mostas un tiecās pretīm saulei, kas arī iztaro Dievišķo enerģiju. Tad jūs nākat ar pļaumašīnu un apgriežat to, taču zāle nepadodās tajā brīdī, tā turpina tiekties un atgriezties pie Dieva. Jūs to atkal nopļaujat. Līdzīgi kā sistēma apgriež mūsos, cilvēkos šo vēlmi. Taču katra pļaušanas reize tikai modina zālē šo gribu vēl vairāk. Tā palīdz nostiprināties sakņu sistēmai, lai turētos vēl stabilāk un dotos pretim saulei/Dievam vēl intensīvāk.

🌱Tādai ir jābūt mūsu gribai atgriezties pie Dieva. Tad arī Dievs vai dzīve, sauciet to kā gribiet, dos mums garīgo un materiālo stabilitāti. Jā mūsos būs vismaz tik liela griba atgriezties pie Dieva, kā vienam zāles stiebriņam, kurš aug jūsu piemājas pagalmā.

🌞Dzīve mūs mīl, Dievs mūs mīl. Un nevis par kaut ko, bet vienkārši mīl un ja mēs atbildam ar to pašu, tad dzīvei mūs vairs nav jāmāca un jāatgriež uz ceļa, tā var vienkārši mums dot visu nepieciešamo, lai mēs šo ceļu varam iet.

🌼🌸🌻Paskatieties uz puķēm un putniem – tie ne dienu nav strādājuši, taču viņiem ir viss, lai varētu šeit dzīvot un vairot gaismu. Arī mums ir tāda iespēja.

☀️Ja mēs apņemamies šeit vairot gaismu, ja apņemamies piepildīt šo pasauli ar gaismu, dzīve mums dos pilnīgi visu, lai mēs nodrošinātu sevi ar pajumti, iztiku, pārtiku, siltumu un visu nepieciešamo, lai mēs varētu šeit vairot gaismu un piepildīt ar to šo planētu un cilvēkus mums apkārt. Ja noliekam par mērķi vairot gaismu apkārtējo labumam, tad mums iedos visu, kas tam ir nepieciešams. Kā teica viena mana sena draudzena. Augstākais egoisms ir palīdzēt citiem. Jo tikai daloties ar citiem un dodot citiem nesavtīgi, mēs spējam iegūt sev visvairāk.

🌈Šodien ir arī svēte, kad mūsu senči svinēja dzīvi kopā ar Dievu. Caur šo dienu Balti pateicās dzīvei, pateicās Dievam, pateicās Laimai un Mārai par visu, kas viņiem bija, tādā veidā nodrošinot to, ka viņiem vairojās viss tas, kas ir. Caur pateicību mēs vairojam savu bagātību. Un caur šo pateicību viņi svētīja savu dzīvi.

⭐️Mūsu senči Balti dzīvoja šeit un tagad mirklī, kurā satiekās visa lielā pagātne un veidojās visa lielā nākotne. Šeit un tagad mirklis patiesībā ir milzīgs – tā ir milzīga platforma un jo bairāk mēs tajā iedziļināmies, jo lielāka tā kļūst. Tas ir punkts, kurā satiekas visa pagātne ar visu nākotni.

🙏🙏🙏Caur pateicību šo mirkli var palielināt un padarīt ļoti stabilu.

👉Mūsdienu izpratnē cilvēku apziņā ir iesēdusies sajūta, ka dzīvot šeit un tagad, tas ir kā staigāt pa virvi pie cirka arēnas griestiem. Protams, ja to nepraktizē, tad tā var šķist. Taču šeit un tagad ir kā liela, milzīga skatuve, uz kuras notiek viss tas, kas pagatnē ir radīts un uz šīs skatuves rodās viss tas, kas notiks nākotnē. Tā ir liela stabila platforma, kurā viss notiek. Jo nav jau nemaz nekas cits kā tikai šeit un tagad.
❣️Te mēs redzam pagātnes notikumu, darbību, domu un emociju summu, un te uz to skatoties mēs radām visu plašo bezgalīgo nākotni. Šajā mirklī, tikai šeit un tagad – mēs spējam intensīvi vairot gaismu, caur pateicību vairot savu stabilitāti, tā teikt izplest plašumā šo šeit un tagad mirkli un radīt skaistu nākotni. Caur būšanu šeit un tagad mēs svētījam savu nākotni, svētīt nozīmē piepildīt ar gaismu un to mēs darām caur pateicību.

❤️Šodien ir svēte un tie mums un mūsu senčiem bija lieli svētki. Tāpēc mēs katru svēti sanākam kopā atvērtās meditācijās, kurās var piedalīties ikviens gaismas nesējs. Šodien, kā arī visas citas svētes, mēs tiekamies, lai pateiktos dzīvei, lai pateiktos Dievam, lai pateiktos gaismai un caur to piepildītu savu dzīvi ar visu, kas tajā nepieciešams. Mēs tiekamies, lai vairotu gaismu pasaulē, lai to caur sevi šeit ienestu, līdz ar to ienestu to sevī.

❤️Mēs nevaram paņemt priekš sevis daudz, taču mēs varam sev iegūt daudz, ja to caurvadām priekš citiem. Gaisma nav statiska, tā ir plūstoša enerģija, tāpēc vienīgais ieguvums, ko varam iegūt, ir palielināt savu spēju caurvadīt gaismu un to var izdarīt tikai tad, ja nesavtīgi dodam citiem.
🙏❤️🙏Mūsu uzdevums ir atvērties pēc iespējas plašāk un to var izdarīt daloties ar gaismu. Tikai tā mēs varam iegūt sev vislielāko gaismas apjomu šeit un tagad mirklī. Gaismu nevar uzkrāt, kā naudu, taču var palielināt apjomu, kuru caurvadām, caur to palielinot gaismas apjomu katrā šeit un tagad mirklī!
🌝Lai mēs iegūtu sev pēc iespējas vairāk gaismu. Mums nesavtīgi tā jādod citiem, tiem – kam tā ir nepieciešama un to jau pati gaisma zina, kam viņa ir nepieciešama. Sanāk ka mēs esam instrumenti. Dieva insturmenti – kuri caurvada gaismu, lai palīdzētu citiem atvērties šai gaismas plūsmai.

🌷Šodien šajā Ben svētē mēs aizsākam sešas dienas garu meditāciju maratonu, kurš būs slēgtā grupiņā, taču pieteikties var ikviens. Taču ir dalības maksa. Dalības maksa katram dalībniekam modina atbildību par dalību. Slēgta grupiņa, lai katrs, kurš piedalās – var justies brīvi un nedēļas laikā mēs katrs spējam kopā vienotā laukā paplašināt un atvērt savas sirds spēju caurvadīt aizvien lielāku gaismu.
❤️🧡💛Piedalās tikai tie, kas pa īstam no sirds grib dalīties ar gaismu, iet uz gaismu un atgriezties pie Dieva (pie sevis) un caurvadīt pēc iespējas vairāk gaismu, lai pēc iespējas vairāk varētu ar to dalīties un ienest šajā pasaulē.
🌷Mums katram ir nepieciešama šī mērķtiecīgā griba, šī neatlaidība un bezgalīgā vēlme vairot gaismu priekš kopējā labuma, lai mēs katrs un mēs paši izkļūtu no šīs bedres, kurā esam iekrituši. Tikai gaismas vairošana šajā realitātē spēj to izmainīt un pārvērst jaunā, daudz skaistākā un patīkamākā realitātē.
Lai mēs visi kopā to radītu – mums šajā procesā ir jāmetās iekšā nesavtīgi. Jo tikai nesavtīgi darot mēs varam iegūt vislielāko ieguvumu tieši priekš sevis. Cik tas skan interesanti, ka lielākais savtīgums ir pilnīgs nesavtīgums.
❤️Jēzus atvērās šai plūsmai, spēja paveikt visus šo brīnumus, jo nesavtīgi dalijās ar gaismu. Viņš sasniedza apgaismību,jo gribēja palīdzēt kļūt apgaismotiem visiem pārējiem.

🙏Es no sirds aicinu visus, kuri savā sirdī jūt aicinājumu, šodien piedalīties kopmeditācijā plkst. 16:00.
🙏🙏Un es no sirds aicinu pievienoties meditāciju maratonam, kurš sākās ar šodienas meditāciju un turpināsies piecus rītus pēc kārtas, katru rītu 7:00 un četrus vakarus pēc kārtas sākot ar rītiedu 19:00.
Mūsu nodoms ir paplašināt savu sirds caurlaidību, translēt daudz vairāk gaismu, lai iepludinātu šajā pasaulē pēc iespējas vairāk gaismu. Lai mēs visi kopā, kopā ar šo planētu, paceltos vibrācijās un mēs visi tiktu ārā no šīs enerģētiskās bedres. To mēs varam izdarīt tikai sadodoties rokās un vairojot gaismu no sirds uz sirdi.

❤️Tie, kas kā indivīdi tikuši no bedres ārā, pados roku tiem, kas vēl bedrē un tā visi kopā kā viens vesels organsims mēs izkāpsim no tās. Vismaz tie, kas grib izkāpt no bedres. Jo šajā pasaules situācijā ir kā bedrē – izeja ir tikai uz augšu. Tikai uz gaismu, citu varinatu nav.
🙏❤️🙏Es jums Ticu! Es jūs mīlu, lai katram sirdī sirds siltums un acīs saules gaišums.

❤️Mīlestībā un pateicībā 🙏
Ansis

👍Ps. Ja vēlies piedalīties un dalīties, ja vēlies vairot gaismu ar meditāciju palīdzibu, tad raksti uz epastu aiga.tentere@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − twelve =