7.aprīlis – 4 Muluk

Kimi vilnis 4 muluk. 🪐 Baltais caurums!
4️⃣Ceturtā diena apziņas attīstības ciklā ir materiālās stabilitātes diena. Un mums šo materiālo stabilitāti dod tas, ka mēs zinām, ko gribam un ejam uz to.
❤️Šodien aktīvā enerģija ir Muluk. Muluk ir informācijas plūsma, informatīvais lauks, asinsrite, informācija, upe. Šī ir diena, kad laika upē varam palaist informāciju, kuru vēlamies, lai tā manifestējas. Tāpēc mums skaidri jāzina – ko mēs no dzīves gribam. Un mums skaidri jāzina – ko no mums grib dzīve.
❤️Dzīve grib, lai esam laimīgi.🙏
Dzīve grib, lai esam gaismas un mīlestības plūsmā, jo tikai tas mums var dot laimi. Laimi nevar nopirkt, tas nav ārējo apstākļu stāvoklis. Laime ir iekšējs stāvoklis, kad esam saskaņā ar savu dziļāko būtību.
🧡Un savā dziļākajā būtībā mēs visi esam gaismas būtnes, skaistas starojošas dvēseles, kuras staro gaismu un mīlestību. Tikai prāta uzstādījumi ir tie, kas šo starojumu bloķē un bremzē, kas šo starojumu ierobežo. Prāts ir radis sargāt mūs no visa ļaunuma. Tas ir pielāgojies sistēmas likumiem un radījis savus likumus, lai izdzīvotu šajos briesmīgajos apstākļos.
💛Taču patiesība ir viena.
❤️Mēs nevaram būt laimīgi mužīgi baidoties un sargājot sevi no tā, kas var notikt, jo ar mums var notikt tikai tas, ko radām, tikai tas – ko dzīve mums piespēlē, lai mēs atmostos un saprastu, ka mums šajā pasaulē ir tikai viens uzdevums, tapt apgaismotiem. Tapt brīviem, brīviem no prāta spēlītēm un prāta ierobežojumiem, kurus prāts ir radījis pielāgojoties sistēmai. Taču nu ir pienācis laiks pielāgot pasauli sev. Tātad gaismai. Mums jāpiepilda sava pasaule ar gaismu un mēs to varam piepildīt daloties ar gaismu. Tas ir kā tīrīt aku! Tā ir jāizsmeļ, lai tajā ieplūstu aizvien tirāks ūdens! Jo vairāk mēs to izsmeļam, jo tā ātrāk attīrās, jo intensīvāka plūsma, jo vairāk attīrās ūdens akā, jo plašākas izskalojas ūdens āderes un gaisma sāk cirkulēt caur mums aizvien intensīvāk.
💚Apgaismība ir tas brīdis, kad kļūstam par gaismas portālu, kad kļūstam par balto caurumu, par sauli savā pasaulē. Saule ir baltais caurums, caur kuru dievišķā gaisma vai mīlestība izstarojās šajā realitātē. Saule ir apgaismota dvēsele! Apgaismība ir tas brīdis, kad gaismas plūsma kļūst tik intensīva, ka to nevar ne apturēt, ne aizdambēt, ne arī kā savādāk ierobežot. Tā vienkārši plūst.
👍Ja izsakām nodomu kļūt apgaismoti, tad visu pārējo dzīve mums dos. Tā dos visu, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs kā fizikas būtnes spētu darīt to pēc iespējas labāk un intensīvāk. Jo tikai mūsu pašu izstarotā gaisma spēj izmainīt šo realitāti un gaismas daudzums uz zemes spēj pamodināt tos, kas vēl guļ. Gaisma ir tā, kas var mainīt situāciju, kurā esam nonākuši. Jo šajā situācijā esam nonākuši tikai tāpēc, ka nevairojam gaismu. Un dzīve mūs visus pamazām ar skarbām metodēm liek atpakaļ uz ceļa. Dzīve katram no mums rāda tik skarbi, cik katram no mums to vajag, lai mēs sāktu atgriezties uz sava ceļa. Un ja mēs to nedarām, metodes paliek aizvien skarbākas.
Tāpēc ir svarīgi šodien ielikt nodomu, informāciju par to, par ko vēlamies kļūt. Un sirds dziļumos mēs visi vēlamies kļūt par kaut ko līdzīgu saulēm, kuras ir laimīgas. Un ir laimīgas tāpēc, ka var starot visiem un apstarot visus ar gaismu un mīlestību.
🌻Gaisma un mīlestība spēj izmainīt informāciju mūsu informatīvajos laukos, dzēšot no tiem visu sāpīgo un smago pieredzi. Gaisma spēj izdziedināt visus mūs un uzlādēt šūnas tā, ka tās pārstāj novecot. Tas ir dabisks process. Jo gaisma ir arī dzīvības enerģija.
❤️❤️❤️Izvēlēsimies iet uz gaismu un caur mums izmainīsies arī pasuaules informatīvais lauks. Vairosim gaismu cik vien intensīvi varam un mūsu katra indivīda dzīve sāks ļoti strauji mainīties. Kā arī mainīsies visa apkārtējā pasaule, jo arī tajā mainīsies gaismas daudzums. Un vienīgais kā varam mainīt sevi, ir dodot gaismu citiem. Tikai tā mēs varam pastiprināt un noturēt aktīvu šo gaismas plūsmu sevī.
🌍Es jau vairāk kā mēnesi katru dienu meditēju pēc vienas tehnikas, kuras pamatā ir dalīties ar visiem tiem, kam šī gaisma šobrīd visvairāk ir nepieciešama un es redzu kā mainās mana pasaule pa dienām. Es redzu kā mainās cilvēki, ar kuriem kopā es meditēju un es redzu kā pasaule mainās ap mums. Tas notiek tik intensīvi kā nekad iepriekš un tas notiek tik nesāpīgi kā nekad. Transformācijas ir un ir sāpīgas, bet tik saudzīgas transformācijas neemsu piedzīvojis, jo katra nakamā meditācija izsķīdina visu to, ko iepriekšējā meditācija izceļ uz āru. Neko tik efektīgu neesmu piedzīvojis, taču ir vēl efektīgākas tehnikas, līdz kurām vēl jānonāk. Šo tehniku Toms Vītols izmanto savās meditācijās, kuras viņš vada un šodien 19:00 atkal būs lielā kopmeditācija, kurā pulcēsies vairāk kā simts cilvēki.
👭Jo vairāk mēs sanākam kopā, jo efektīgāks ir process! Katrs cilvēks, kurš pienāk, pastiprina visu cilvēku gaismas plūsmu vismaz dubultā, ja ne trīskārtīgi vai pat runā ka septiņkārtīgi. Tam ir milzīgs spēks un es ticu, ka šīs regulārās kopmeditācijas spēj izmanīt šo pasauli lielā ātrumā.
🌷Šodien ir trejdeviņu dienu cikla viduspunkts, kad mums ir vislielākais potenciāls izmainīt savu un pasaules likteni vienkārši vairojot gaismu. Vienkārši atverot savas sirdis plašāk un ļaujot caur sevi plūst gaismas enerģijai.
🙏🧡Aicinu pievienoties arī Tevi šajā procesā plkst. 19:00. Links uz zoom, kurā notiks meditācija būs 18:50 telegram kanālā, par kuru lūdzu jautājat privāti atrakstot vēstuli!
Izmantoism katru iespēju vairot gaismu sevī un pasaulē. Lai pasaulē samazinās sāpes un ciešanas, lai pasaulē vairojās mīlestība, lai tā plūst no sirds uz sirdi un lai verās aizvien plašāk un vairāk mūsu sirdis vaļā un tās iedvesmo arī citus.
❤️Mīlestībā un pateicībā🙏
Ansis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − six =