Ben laika vilnis

Labrīt visiem šorītā!!!

Šodiena kā pilnīgi jauna, brīnumaini skaista diena ir iesākusies!
Pēc vakardienas kopmeditācijas sajūtas ļoti ļoti paceļošas un gaišas!:))) un šodien iesācies arī jauns 13 dienu laika vilnis – Ben vilnis!:)
🌳13 dienas mūsu pasaulē būs enerģija, kura ir kā taisnākais ceļš pie Dieva! Tieša, konkrēta un ļoti taisna enerģija, kura izpaužas caur mūsu gribu sasniegt, gribu augt un izaugt, gribu tiekties pie Dieva!
Tamdēļ jau ar šodienu klausāmies tajā, ko mēs iekšēji gribam, kas ir tas – uz ko ved mūsu griba un iekšējā vēlme!
Vērojam sevi un sadzirdam savu patieso sirds gribu! Jo tieši mūsu griba ir tā, kas iedod vektoru un virzienu visam šim laika vilnim!
Griba tiekties pie Dieva! Griba atgriezties pie Dieva! Griba sajust dievu sevī! Tīra, skaidra un ļoti tieša vēlme būt kopā ar Dievu!
Tas ir tas, kas šajā laika vilnī mums katram ir būtiski un kas mūs virza pretī izaugsmei!
❤️Pats laika vilnis iekšēji mūsos vērs vaļā sirds gribu – tamdēļ klausāmies savā sirdī un dzīvojam ar sirdi!:) zinām, ko gribam un esam šai savai gribai pateicīgi un ļaujamies tai!
👨‍Mijiedarbība ar pasauli mūs caur impulsiem uzspodrinās! Tā mūs pilnveidos un uzlabos mūsu mijiedarbības kvalutāti! Tas, kas mūs vedīs pasaulē – ir mūsu Augstākā Es impulss, kurš virzīs mūs cauri bailēm un liks iziet cauri šķēršļiem!
🦅Un tad mēs sajutīsim- kāda ir katras mūsu darbības būtība! Viss, ko darīsim – izraisīs mums plašas un visaptverošas sajūtas, kuras cels spārnos! Un katra darbība ienesīs dzīvē lielas izmaiņas – pieskaroties visuma tīklojumam, kurš iešūpo visu mūsu dzīvi!
🔥Un tad mēs nostabilizēsimies – ieraugot patiesību par dzīves pamatiem un materiālo pasauli! Patiesība izgaismosies! Uguns iedegsies! Kaut kas mūsu materiālajā pasaulē pārkausēsies – lai mēs jau būtu tīrāki, skaistāki un brīvāki!
🌪Tad mūsos pamodīsies mūsu individualitāte – mūsu vēlme evolucionēt un attīstīties! Kā vēlme plesties plašumā un darboties kā motoram savā patiesājā esībā!
🙏Caur kuru dzīve no mums nošķels lieko! Tuvākajā pasaulē nāksies nogriezt kaut ko, lai mūsu ceļš pie Dieva izkristalizētos un taptu tīràks!
❤️Kas savukārt mūsos atvērs Dvēseles patieso dabu! Mūsos pamodīsies cilvēks – mēs sevi apzināsimies kā cilvēku ar Dvēseli- sasniedzot savu cilvēka virsotni!
🌞Un tikai tad mūsos ienāks apskaidrība – uzspīdēs saule – kura nostabilizēs mūs un padarīs mūs pašpietiekamus! Vīrieša virsotne šajā laika vilnī ir paļaušanās uz Dievu! Apgaismība un apskaidrība – kura atnesīs mieru, harmoniju un izpratni par to, kas notiek ar mums!
🌱 Lai Piedzimtu kas jauns – kas pirmatnējs! Tas, kas atver sievietes virsotni šajā laika vilnī! Tas ir radītājas spēks – pirmatnējais spēks! Tas ir mātes dabas spēks..
❤️Kurš aizved mūs līdz tam, ka mūsu dzīvē izkustas vis tas, par ko uzņemamies atbildību, ko vadām un pārvaldām 🙂 Tas viss šajā laika vilnī pārvvietosies vēja spēka ieskauts! Vai nu ar tornādo – vai maigu vēja plūsmu! Brīvība ir šī laika viļņa atbildības atslēga!
👉Un tikai tad mūsos atvērsies šis dziļums, kurš mūs navigēs un virzīs pretī Augstākai realizācijai! Pretī mūsu katra iespējai aptvert savu Augstāko esību šajā pasaulē – visdziļāko tās būtību!
🤗Lai atvērtos priekam – kas parādīs mums to – kā tad turpmāk viss notiks, kāda būs kustība tālākajā ceļā pretīm savam mērķim!
Un tikai tad mēs iedzīvināsim savā dzīvē to, uz ko esam nofokusējušies! Mūsu griba un mēŗkis izejot visu šo ceļu – taps dzīvs! Taču Dievs to būs piekoriģējis, lai mūsos atvērtos patiesais apslēptais potenciāls, kurš rādīs mums katram mūsu ceļu atpakaļ pie Dieva!
Viss šis laika vilnis ir kā atvilkta bulta, kura izšaujas tad, kad mēs to gribam! Kurp mēs tēmējam… kas ir tas, ko mūsu sirds tā patiesi grib! Kurš ir tas virziens – to šodien mēs sapratīsim! To mēs vienkārši zinām šodien – šeit un tagad mirklī! Un kad šo gribu zinām…. tad ļaujamies kosmosa dotajiem impulsiem – lai tas mūs ved pasaulē! Un sajūtam – kas tad mums ir jādara, lai mēs saņemtu jau pirmos rezultātus – patiesību, atklāsmes un neizsakāmi lielu prieku par piedzīvoto! Vērosim sevi un apzināsimies to, kas mēs esam – ko esam šeit nākuši darīt un kas tas ir šis katra mūsu ceļš! Kurp tas ved un kāds ir mūsu virziens šajās 13 dienās! Jo šis virziens ir kā noteicošais tam – kas tad ar mums notiks turpmāk! Šī mūsu sirds griba veidos turpmākos mūsu dzīves notikumus!
Ieraudzīsim to savu mērķi šodien sevī – lai tas var attīstīties un Augt!!!


Mīlestībā un Pateicībā par to, ka esat 🙂
Aiga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve + 2 =