25.februāris – 2 Lamat.

Lamat ir navigācija, kura šodien mums rādīs kurp virzīties.
Kurp tālāk doties, rādis mums caur vidi, caur cilvēkiem – kuri aicinas uz kaut ko, caur sarunām, caur notikumiem. Tāpēc būsim nomodā, būsim modri un vērosim kā enerģijas plūsma ap mums veidojās un kurp laika upe ar visu mūsu ieguldīto enerģiju mūs nes.
Šodien pievelkas un atjaunojas enerģija mūsos, ja esam iepriekšējās dienas dzīvojuši ar sirdi un dvēseli. Ja jūtamies iztukšoti, tātad neesam dzīvojuši pilnvērtīgi un neesam darījuši neko savā labā.
Šodien ir devītā diena, kad mēs jau kādu laiku veicam uguns rituālus, lai iešūpinātu savu un citus metranomus laika un enerģijas upes ritmā, lai iešūpinātu pasauli harmoniskā ritmā – dabas ritmā.
Deviņu dienu cikls ir dieviškās enerģijas cikls, tas ir dievišķās apziņas cikls, kad astoņas dienas mēs ģenerējam emocijas, domas, notikumus, savu pieredzi un likteni – un devītajā dienā tas viss aiziet pie Dieva un mūsu energolaukā atbrīvojās vieta. Tas ir kā rupnīcā – astoņas dienas ražo, piepildās rūpnīcas noliktava ar visu to, ko esam saražojuši un devītajā dienā viss noliktavā esošais tiek vests uz pēc apstrādi. Mūsu energolauks atbrīvojās no emocijām un uzkrātās pieredzes, lai nepārdegtu un spētu pilnvērtīgi darboties nākamās deviņas dienas.
Šie deviņu dienu cikli veido trejdeviņus. Trejdeviņu dienu ciklu. Kas ir cikls, caur kuru mijiedarbojamies ar Māru, Laimu un Dievu.
Šo ciklu vēl neesmu tik labi iepazinis un izpētījis, bet šādas tādas sajūtas un atklāsmes jau nāk.
Jebkurā gadījumā ir sajūta, ka šodien, kad ir Dienvidu diena un trejdeviņu dienu cikla pēdējā diena – kas ir Dieviņa diena. Mums pats galvenais ir neazmirst pateikties. Pateikties Dieviņam, Mārai un Laimai par iespēju būt šeit, gūt šo pieredzi, piedzīvot šo dzīvi. Par katru notikumu, lietiņu un nieciņu. Jo tieši viss sīko detaļu kopums veido lielo veselumu. Šī ir pateicības un uzkrātās enerģijas atlaišanas diena. Caur šo pateicību mēs vairojam to patīkamo, kas ar mums notiek. Caur atlaišanu mēs spējam iet caur jauniem notikumiem.
Dzīvojot šo deviņu un treijdeviņu dienu ciklu mēs uzskaņojamies uz Dievišķā ritma uz divisķās enerģijas plūsmas, un mēs to iešūpinām savā realitātē. Deviņi ir skaitlis, kurš iet taisni. Katra devitā diena atrodās uz taisnas līnijas, kura ved pa vistaisnāko ceļu pie Dieva. Visas pārējas dienas iet kā vilnis ap šo taisno līniju.
Katru devīto dienu, ja dzīvojam apzināti, mēs uzskaņojamies uz šo līniju un šo dieviško kanālu. Līdz ar to mēs nākamās astoņas dienas nevaram novirzīties no kursa. Vadātājs mūs nevar aizvest neceļos vai pa apli. Ar katrām apzināti nodzīvotām deviņām dienām mēs aizvien vairāk uzskaņojamies uz dievišķo enerģiju un mūs aizvien grūtāk ir iešūpināt kādā citā ritmā, kurš izdevīgs tumsai vai citiem cilvēkiem. Mēs kļūstam iekšēji un garīgi stabili.
Šobrīd nāk sajūta, ka dzīves ritms varētu būt tāds – ka septiņas dienas mēs aktīvi darbojamies ap to, kas ienāk mūsu dzīvē, astotajā tīram un kārtojam savu telpu, lai devītajā izmestu lieko no savas dzīves no savas mājas un ielaistu Dievu pie sevis ciemos, un kopā nosvinētu šo dienu, svētot nākamās deviņas dienas.
Pirmo reizi tik izteikti sajutu šo sajūtu.
Svēte vai devītā diena ir dzīves svētīšanai un lai to pilnvertīgi varētu svētīt – ir jānoskaņojās un jāuzpošas šai svētajai dienai! Mājās jāsadedz sveces, jauzklāj skaists galds un pateicībā par to, kas ir, jāpabūn kopā ar savu ģimeni, Dievu, Laimu un Māru.
Esiet svētīti šajā svētajā diena. Esiet pateicīgi par to, kas ar mums notiek, jo tas mūs padara par mums pašiem. Tas atver mūsu spējas un potenciālu. Tas, kas ar mums notiek, palīdz mums iepazīt sevi.
Svētiet savu dzīvi palaižot gaismu pa priekšu nākamajām deviņām dienām.
Caur to gaisma, pārliecība un garīgais spēks vairosies mūsos. Un ja esam stabili un uz gaismas viļņa uzskaņoti, tad notiks pēc trīs metranomu principa, kad trīs metranomi nosinhronizējas un tad iešūpina ceturto un četri piekto, utt.. Tā ar savu regularitāti mēs spējam uzskaņot šo pasauli un cilvēkus ap sevi uz gaismas ceļa, iešūpinot šo gaismas enerģiju vidē, kurā esam.
Mums galvenais jābūt dominējošajiem telpā. Tātad vienkārši jābūt savā telpā un ar milzīgu pārliecību un ticību saviem spēkiem jāturpina šūpot gaisma sevī un viss pārējais notiks pats no sevis.
Ja neziniet par trīs metranomu principu – tad paskatieties youtube. Vakar man šī informācija divreiz atnāca. Nevarēju nepieminēt.
Lai svētīta un gaismas pilna šī diena.
Un pošamies svētkiem, patiesībā tie jau ir atnākuši.
Ansis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 3 =