1.Marts – 6 Eb


Sestā diena vilnī – tās ir tuvākās attiecības, tā ir ģimene, radinieki, draugi un kolēgi, tie ir arī kaimiņi – visi kas veido buferzonu stap mums un lielo pasauli.
Sestā diena ir arī pretestības pārvarēšanas diena. Ja tiekam pāri pretestībai, tad tālāk jau viss rit diezgan gludi.
Savukārt Eb ir kopības speks, vienotības spēks, kolektīvais spēks.
Esmu dzirdējis daudzus aicinām apvienoties, lai pārvarētu šos grūtos laikus un tas mums kā tautai ir arī jādara. Jo Latviešu tautas materiālās stabilitātes garants ir kopības spēks. Tikai kopā mēs varam kļūt stabili. Tas ir kā galda četras kājas. Ja galda kājas dzīvo katra savu atsevišķu dzīvi, tad galds neturās. Taču mums ka tautai ir svarīgi katram apzināties savu individualitāti, tas ir pats svarīgākais nosacījums, lai mēs ka tauta turētos kopā. Otrs svarīgākais aspekts ir apzināties to, ka katrs no mums – tas ir visi apkārtējie arī ir individualitātes un katrs no mums ir unikāls ar unikālu likteni, unikālu raksturu, unikālu potenciālu. Mums šai zemē dzīvojošajiem ir milzīgs Dieviškais potenciāls, milzīgas spējas ietekmēt pasaules notikumus un radīt savu realitāti tādu, kādu vēlamies. Šī informācija un zināšanas ir apslēptas Dainās, Lielvārdes jostā, dižakmeņos un dižozolos. Šis spēks ir zemes āderēs un elektromagnētiskajā laukā. Tas ir visur. Tikai jāpastumj malā pēdējos paris simtos gadu veidojies uzslāņojums.
Tātad lai apvienotos un kopīgiem spēkiem kaut ko panāktu, lai vienotos kopīgā dziesmā – mums no sākuma jāapzinās sava individualitāte, sava bezgalīgā un bezgalīgi skaistā unikalitāte. Mēs nevaram apvienoties vienkārši bļaujošā barā, kurš skandē kaut kādus lozungus – tā būs vienkārši izniekota enerģija un no malas tas izskatīsies kā blējošs aitu bars, kuru var viegli pastumt malā vai vispar ignorēt. Ar laiku jebkura skaņa, kura traucē, tiek atslēgta, jo mūsu smadzenes tā iekārtotas. Viņas atslēdz vilciena skaņas, ja dzīvojam pie dzelzceļa! Mūsu smadzenes atslēdz šosejas skaņas, ja dzīvojam pie šosejas. Tāpat valdība un citi, kuri iedomājas, ka ir vara, vienkārši atslēdz tautas izdvestās skaņas. Tāpēc es nekad neemsu aicinājis uz protestiem, mītiņiem un citiem sistēmas piedāvātajiem risinājumiem, jo tie nekur neved. 12.12.2020 aicināju – jo tad bija svarīgi cilvēkiem ieraudzīt to, ka līdzīgi domājošo mēs esam daudz.
Mums sevi jāapzinās kā individualitātes, ka katrs esam ar saviem talantiem, ar rakstura iezīmēm, ar savu apslēpto potenciālu, ar savu garīgo spēku. Mēs katrs esam ar savu sirds viedumu un gudrību. Mēs katrs esam tik unikāli kā sniegpārsliņas. Un mums nekad nesakritīs viedokļi it visā, jo katrs skatāmies uz lietām no cita aspekta.
Taču kad apzināmies savu individualitāti, savu unikalitāti un citu individualitāti un citu unikalitāti. Tad mēs no bara kļūstam par komandu. Kāds labi redz kā var labi pielietot citu potenciālus, kāds redz – ko ar to visu kopā var iesākt. Kāds labi runā un māk argumentēt, kāds atkal redz dziļi, kāds redz detaļas, kāds redz kopainu. Tā visi kopā apzinoties savu individualitāt – mēs spējam būt spēcīga nesagraujama komanda. Kā komandu sportā – katrs pārstāv tos spēlētājus, kura talanti ir viņā. Kāds ir uzbrucējs, kāds ir aizsargs un kāds ir snaipers, vēl kāds labi ķer laukumu. Tāpat arī korī katram jāzina uz ko ir spējīgs. Visi nevar būt diriģenti, vai vokālisti, visi nevar būt zemie vai augstie toņi. Katram ir sava vieta un visi ir neatņemama koša sastāvdaļa. Tikai apzinoties katrs savu potenciālu, apzinoties to savu unikālo talantu – mēs spējam kopā radīt kaut ko skaistu un enerģijas piepildītu.
Mēs savu kopības spēku esam apzinājušies caur dziesmu svētkiem. Tur visiem kopā dziedot mums ir milzīgs spēks. Tam visam spēkam vēl pievienot apziņu un savu sirds gudrību, savu Dievišķumu un Mežaparka estrāde spētu pagriezt zemi pilnīgi citā virzienā. Ja katrs apzinātos – ko dzied, ka dzied dziesmas, kas patiesībā ir šīs realitātes programmas. Piemēram – Pie Dieviņa gari galdi. Tā ir savas dzīves programmēšana, vai radīšana.
Dod dieviņi kalnā kāpt,
Ne no kalna lejiņā!
Konkrēta programma ar konkrētu uzdevumu. Tāpat kā:
Dod dieviņi otram dot,
Ne no otra mīļi lūgt!
Pārticības un bagātības programma. Katra programma dziedot nostiprinās musu energolaukā un tad ievibrē zemes energolauku un notiek apzinātas radīšanas process.
Sajūtiet to sevī, sajūtiet šo garīgo Dievišķo spēku šajā zemē, šajās zināšanās, kuras snauž šajā zemē un mūsu dns. Ne velti sistēma mūs pieskata divtik labi kā citās valstīs, ne velti mūs spiež nost ar dubultspēku kā citus. Lai mūsos šis zināšanas nepamostos. Taču ilgstoši spiežot un nenospiežot – šīs zināšanas mūsos tikai mostās.
Tas ir mūsu tautas galvenais uzdevums, atvērt savu senču mantotās zināšanas, apzināties savu individualitāi un unikalitāti un apvienoties spēcīgā komandā, kurā katrs apzinās ko dara. Tas ir mūsu komandas spēks.
Ja spēsim šo paveikt, tad vairs nebūs starpības, kas notiek pasaulē, kas notiek politikā vai korporāciju slepenajos bunkuros. Mēs kā komanda reaģēsim ātri, asi un spēcīgi. Mēs ātri radīsim risinājumus problēmām un neitralizēsim problēmu cēloņus. Mēs būsim ļoti operatīvi, kad to vajadzēs un mācēsim atslābt un atpūsties, kad to varēs. Mēs neizdegsim un nezaudēsim savu ticību sev un saviem spēkiem. Un mums viss izdosies.
Mēs esam vieda tauta un Lai Dievs mums palīdz šo viedumu mūsos pamodināt. Lai mēs katrs sākam apzināties savu bezgalīgo vērtību šajā pasaulē. Mēs neesam ne gaļas gabali, ne kosmiskie putekļi. Mēs esam milzīgas, mūžīgas, kosmiskas, Dievišķas gaismas būtnes.
Mēs esam gaismas bruņinieki, mēs esam neredzamā Dieva redzamā forma.
Un tas ir pats galvenais, kas jāapzinās mums šajā zemē dzīvojošajiem. Lai nekādi spēki ne mums, ne mūsu bērniem, nespētu nodarīt pāri.
Pacilājiet šodien savas lielvāredes vai citas austās jostas, prievītes, tautas tērpus, palasiet Dainas un sajūtisiet to spēku, kurš snauž katrā no mums un šajā zemē.
Tauta ir laiks mosties, uzņemties atbildību par saviem vārdiem un darbiem. Laiks kļūt par apzinātiem radītājiem. Tā ir vienīgā izeja no šīs bezizejas.
Ansis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − ten =