Ļausim mūsu Dvēseles ugunij mirdzēt!

25.Novembris – 7.Decembris! KIB laika vilnis!
Patiesības vilnis! Dvēseles uguns vilnis! Transformācijas vilnis!
Laiks, kas nāk kā rezultāts caur patiesību, caur izgaismošanu, caur transformāciju, caur piedošanu un atbrīvošanos!

Jau ar 25.novembri iekāpjam laika upē, kura atnesīs to, ko esam saģenerējuši līdz šim! Kā rezultāts, kas pie mums atnācis pēc paveiktā darba. Kā darba augļi, kas sastrādāti, uzradīti un ilgi gaidīti! Un mēs paši būsim kā šis rezultāts… ja esam pamatīgi strādājuši un darbojušies iepriekš – tad šajās 13 dienās mēs caur sevi saņemsim atbrīvošanos no tā – no kā laiks ir atbrīvoties! Celsies ārā patiesība! Un būs neiespējami melot, jo enerģijas to vienkārši neatbalstīs! Jo šīs 13 dienas nes sevī patiesības gaismu, kura kā tumšā istabā ienesta lāpa – izgaismos to, kam laiks celties gaismā!

Var celties gaismā karmiskās lietas! Izgaismoties meli! Kaut kas prasīt pēc piedošanas un atlaišanas! Mūsos var parādīties vainas apziņa pret sevi – taču to noteikti jātransformē gaismā un mīlestībā!
Tas, kas notiks šajās 13 dienās, tas transformēs mūsos visu to, kam jau ir laiks aiziet, ko ir laiks palaist sevī vaļā, ko ir laiks piedot un atbrīvot! Un bezbailība šajā laika vilnī būs katrā no mums!

Patiesība piedzims un iesāks mūsos ko jaunu! Tā kā uguns liesma degs mūsos, un tā pletīsies plašumā un ies vairākumā pasaulē! Mūsu iekšējā Uguns ies plašumā un mūsu griba kā spēcīgs impulss attīstīsies plašajā pasaulē! Būtiski ir ļauties sev un savai patiesajai būtībai, nemelot sev un neizlikties savā priekšā, bet gan būt mums pašiem godīgiem pret sevi – lai tā mūsu iekšējā uguns deg tik spēcīgi, cik vien tas ir iespējams! Mūsu iekšējo uguni slāpēs nepatiesība, melošana sev, nespēja sev piedot un palaist vaļā, nevēlēšanās redzēt to, kas kā ir! Taču tas viss būs tik spilgti mūsos – šī patiesības dzirksts, ka tikai galīgi neapzināts un nozombēts cilvēks nespēs saredzēt to, kas kā ir! Un tas pārvērtīsies sevis šaustīšanā un savu baiļu pārņemtībā!
Tamdēļ degsim sevī, ļausim mūsu Dvēseles ugunij mirdzēt, lai šī bezbailīgā patiesības uguns gaismo visu tumšo! Sevī degot spoži jo spoži – mūsu griba kā zemestrīce dosies plašajā pasaulē un pārvarēs jebkurus šķēršļus, lai ieraudzītu jaunu virzienu – kā un ko varam darīt, kurp varam kustēties un kā visam ir jānotiek! Mūsu griba, kura veidos sājā laikā jebkuru mijiedarbību būs noteicošā tam, kas un kā attīstīsies, kurp vedīs mūsu attīstība- tamdēļ neturēsim savu gribu paspārnē – bet gan paudīsim to jebkurā mijiedarbībā ar pasauli! Lai vai kā – griba ir jāizsaka, jo tās virziens nesīs pārmaiņas! Kuras jau būs saredzamas visā, ko un kā darīsim! Šī mūsu griba ievirzīs mūsu katra darbību citādāk, kā ierasts! Izmainīs mūsu katra virzienu….
Lai vai ko darām un kā esam darījuši līdz šim – ar šo laika vilni kaut kas tiks nogriezts, kaut kas tiks nošķelts un tas būs ļoti izteikti redzams! Darbība mainīs virzienu jeb parādīs virzienu caur liekā nošķelšanu! Esam gatavi pagriezties citā virzienā, atteikties no kaut kā, kas līdz šim vēl ir bijis it kā vajadzīgs, taču ar šo laika vilni tas atkritīs, lai mūsu darbošanās lietas kļūtu skaistākas un tīkamākas!
Un tad sāksies transformācija…. transformēsies mūsu stabilitāte, kas notiks caur veco emociju palaišanu vaļā! Materiālās stabilitātes tēmā šajās 13 dienās raisīsies vaļā emociju plūdi – vecais skalosies prom, lai jaunais nāktu vietā! Kustība notiks tieši visā, kas skar stabilitāti… krāsaina un piesātināta kustība…. stabilitātes lietās nekas nestāvēs uz vietas un talkā ir jāņem savas sajūtas – intuitīvās sajūtas, kuras mums stāstīs par stabilitāti!
Un tikai pēc šīs transformācijas iestāsies saulains laiks! Mūsu individualitātē uzplaiksnīs atklāsmes, izpratne, beznosacījumu mīlestība un visa esošā būtības izpratne! Tā būs kā svaigs gaiss, kas ienesīs mūsos mieru un Dieva klātesamību! Mūsu individuālajā pasaules redzējumā ienāks mīlestība, izpratne un nāks atbildes uz sen uzdotajiem jautājumiem…
Tas viss mums ļaus sajust mūsu pirmatnējo spēku, kurš kā asns izlauzies no zemes spēs iet pretī jebkurai pretestībai! Pirmatnējais spēks un saikne ar pirmatnējo piedzims ģimenēs, tuvākajā pasaulē un vidē – un tas būs tas, kas ļaus mums katram iziet cauri jeb kam, kam vien būs jāiziet cauri! Tas atvērs mūsos mūsu pirmatnējo spēku, vēlmi sākt ko jaunu, iesēt ko jaunu un atgriezties pie saviem pirmsākumiem!
Un tad Dievs mūs izkustinās, izvējos visu to, ko darām un padarīs mūs brīvus un bezbailīgus! Dievs mūs katrā darbībā atbrīvos no bailēm, kuras vēl mūsos ir palikušās…. Dievs atvērs ikkatrā mūsu darbībā Gara spēku, kurš caur mums atstās šajā pasaulē pēdu nospiedumus, kuri mainīs ļoti daudz….
Lai mēs sajustu savas garīgās esības dziļumus … lai mēs iedziļinātos sevī, savā būtībā. Lai mēs sajustu sevī to visdziļāk paslēpto potenciālu, kurš caur sajūtām mūs nostabilizēs un ļaus sajust virzienu, kurā mājo miers!
Un tad mūsu Dievišķajā esībā uzplaiksnīs prieks, atjaunosies enerģija un mēs iemirdzēsimies!
Kas savukārt mūsos atdzīvinās vēlmi izprast visu, par ko nesam atbildību līdz sīkumiem un detaļām! Šī vēlme iedziļināties un izprast sīkumus – būs jo spilgta uz visu to, par ko esam atbildību! Sīkumi un detaļas stāstīs par šī visa būtību un ļaus mums to sajust līdz pašai mazākajai niansei. Vērojam kurp virzas mūsu fokuss – un apzināmies, ka mūsu šī laika viļņa fokuss ir tas, kas atdzīvina to, uz ko fokusējamies!
Un tikai caur šo dzīvības enerģiju, kas atdzīvinās mūsu dzīvē to, uz ko esam fokusēti – no mūsu dzīves aizies viss vis tas liekais, kas nekalpo vairs šī mirkļa esībai! Debesis mums liks pāriet pāri neredzamam tiltam…. Debesis mums paņems nost to, kas mums nu patiesi vairs nav vajadzīgs…
Debesis mūs izstums cauri Dimensiju vārtiem – aiz kuriem mēs notversim ko tādu, kas sajūtu pa sajūtai mūsos atraisīs ko skaistu, vēl nebijušu un grandiozu!
Puķe uzziedēs! Saule iespīdēsies spožāk! Uguns iedegsies dzīvāk! Mūsos atplauks patiesais skaistums, kas bija slēpies aiz pieredzes, kura sen jau bija jāpalaiž vaļā…. Mēs būsim paveikuši lielu darbu sevī—- vien ļaujoties plūsmai, kura mūs iekšēji ved! Vien sadzirdot to savu patieso sirds gribu, kura runās caur mums vēršoties uz pasauli! Vien ļaujoties dzīves skarbumam visā, ko darām! Lai sajusto to, cik patiesībā mūsu stabilitāte ir kustīga, krāsaina un patstāvīga savās pārmaiņas! Lai sajusto to, ka viss dziļais ir tas, kas mūs nolīdzsvaro. Lai sajusto to, ka tikai mūsu intuīcija ir palīgs tajā – lai mēs zinātu kam un kā ir jābūt patiesībā!
Un mēs atplauksim! Mēs uzziedēsim! Mēs atvērsimies kam jaunam un skaistam! Mēs notversim savas dzīves izvēlēto virzienu, kurš kā magnēts mūs pievilks un vedīs pretī sirds ceļam!
Lai mums šis laika vilnis ir kā patiesības kareivim, kurš dodas savā ceļojumā…. Kurš dodas ceļā, lai transformētu savu pieredzi jaunā skaistumā! Vai tas būs viegls ceļš – tas atkarīgs no tā, cik esam strādājuši iepriekšējos laika viļņos ar sevi1 Kādam šīs dienas būs vieglākas, kādam grūtākas – taču izmaiņas būs lielas un šis 13 dienas pasauli iegriezīs pagriezīs virzienā….
Turamies un dedzam savu uguni! Kuram guni un dedzinām!!!
Transformējamies uz gaišāku rītdienu!
Mīlestībā
Aiga
P.S. Ar rītdienu visi ieraksti būs mūsu Telegram jeb mūsu mājas lapā www.spekavots.lv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − 10 =