Kad tu esi pats…

Kad Tu esi tu pats – tad tev nav nekādu šaubu par to, ko Tu dari! Kad Tu dari un tas iet saskaņā ar Tavu Dvēseli – tad tu dari nedomājot par to, vai tas ir pareizi vai nepareizi! Tad tev nevienā mirklī nedominē prāts! Tu vienkārši dari, jo tas tev sagādā prieku! Un tas iedvemo, tas ceļ, tas maina un pārmaina! Tas rada ! Tas dod tev pieredzi, kas kā sagatavota augsne ved tevi tālāk! Un tu gavilē ik uz soļa! Kad Tu esi Tu pats – Tad tava Dvēsele dzied! Un top Brīnumi! A.T.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 3 =