Izvēle

Šorīt dienu sāku ar meditāciju, kurai noslēdzoties pirmo reizi ieraudzīju Zemeslodi jeb mūsu māti zemi gaišu, mīlestības piepilditu, piepildītu ar maigu enerģiju, kura sevī ietvēra drosmi, uzdrošināšanos un tādu patiesu vēlmi dzīvot saskaņā ar dabu un visu dzīvo. Šī gaišā zeme sevī ietvēra viedumu, kas stāvēja pāri visam. Tas bija tik izteikti jūtams – ko es tikai sajutu sajūtu līmenī, taču šis veidums un sirdsgudrība virmoja gaisā un stāvēja pāri visam! Es pirmo reizi tik spēcīgi sajutu tik labu sajūtu – kas bija tik dzīva, ka gribējās tur palikt! Un tā var būt realitāte! Jo tā kaut kādā plānā jau ir realitāte! Un to mēs katrs radām ar katru mirkli, kuru ieelpojam un izelpojam! Ar katru savu darbu un attieksmi! Ar katru savu domu un nodomu! Ar katru savu sajūtu… Ar visu, ko no sevis izstarojam! Tikai ieraugot savu tumsu un gaismu un apzināti izgaismojot šo tumsu sevī. Esot gatavam ieraudzīt šo tumsu sevī un pieņemt to – tas ir solis pretī gaismai sevī! Tas ir liels solis pretī tam, ka mēs spīdam aizvien spožāk, spēcīgāk un caur to mēs izgaismojam to, kas ir mums apkārt! Tas ir interesanti – jo kurā pusē nostājamies – to pusi pasaule mums rāda. To pusi mēs redzam! Un būtiski ir izvēlēties pusi, kurā mēs esam! Izdarīt izvēli – vai esam gaisma – vai tumsa??? pa vidu būt nav iespējams, lai gan daudzi saka, ka patiesība ir kaut kur pa vidu… tā tas noteikti nav šajā gadījumā un nez vai kādā maz tā var būt! Mums daudzi to grib iestāstīt – lai mēs neieraudzītu patiesību, jo kādam tas tā ir izdevīgi! Kas tad esmu es? vai es esmu gaisma vai tumsa? Kā es izpaužos? Ko es daru? Kā es attiecos pret visu, kas man ir apkārt? Ko es no sevis staroju pasaulē? Šos jautājumus mēs varam uzdot sev un godīgi uz tiem atbildēt…. Jo tikai atbildot godīgi un ieraugot patiesību, mēs caur to varam izmainīt to, kas ir šobrīd! Tikai atzīstot, ka caur daudz ko, ko daru, es vairoju tumsu – es varu šo ieraudzīt un izvēlēties būt gaisma! Tikai ieraugot, ka izmantojot ķīmijas savā saimniecībā, lietojot mākslīgos mēslojumus audzējot un pievienojot nedabīgo ēdienam – mēs šo pasauli piesārņojam ar to, kas nav dabīgs un tas kaut kur uzkrājas un nodara kaitējumu! Tikai ieraugot to, ka mēs nemitīgi pērkam apģērbus un visu, kas patiesībā mums nebūt nav nepieciešams, kad mēs esam mūžīgais patērētājs – mēs radām aizvien vairāk atkritumus! Tikai redzot to – ar ko mēs nodarbojamies un ko mēs caur to vairojam un radām – mēs sākam ieraudzīt to – ko tas dod vai ņem no planētas zeme! Tikai ieraugot to, ko mēs katru dienu domājam savā galvā – mēs sākam ieraudzīt to, ko mēs caur to raidām pasaulē! Tikai ieraugot savu attieksmi, kādu mēs izstarojam pasaulē tad, kad kāds runā par kaut ko – mēs varam aptvert, ko mēs patiesībā sevī nesam un ko caur to radām! Un ja esam gatavi ieraudzīt šīs un vēl citas patiesības sevī – tad mēs esam gatavi arī tās sevī mainīt, ja vēl līdz šim esam radījuši tumsu! Būt godīgiem un patiesiem pret sevi! Un izdarīt izvēli godīgi un patiesi pret sevi! Un kad tas ir izdarīts – tad viss apkārt esošais ar mūsu izdarīto izvēli arī izgaismojas vai aptumšojas! Es izdarīju izvēli būt gaisma! Ko jau esmu darījusi neskaitāmas reizes, taču tas nenozīmē to, ka man nevajag atkārtot un atkārtot šo procesu sevī, lai tas nostiprinās. Jo šajā pasaulē ir tik daudz tumsa, ka mums sev regulāri ir jāatgādina, ka mēs esam gaisma un mēs izvēlamies gaismu, jo tumsu mums iestumj pa visām malām. Tumsu pat iepako zem gaismas! Pasniedz kā gaismu! Šai pārliecībai ir jābūt skaidrai un tiešai, kā iztaisnotam mugurkaulam. Būt taisnīgam pret sevi ir būt ar taisnu mugurkaulu! Cienot sevi un cienot citus! Mīlot sevi un mīlot citus! Kad tu izdari izvēli – tad Viss Visums mainās. Jo spoguļattēls sāk mainīties! Un arī pasaule, kura līdz šim atspoguļoja šo neskaidro pa vidu stāvokli – tagad sāk iemirdzēties mūsu izdarītās izvēles pusē! Un mēs vēl tam visam varam piepalīdzēt ar savu enerģiju – piepildot pasauli ar gaismu, mīlestību, līdzjūtību, maigumu, prieku, drosmi un taisnīgumu, viedumu un mieru, un vēl visu citu, kas mums katram asociējas ar gaismu!Izdarot izvēli izmaiņas sāk notikt! Vēlot skaistu dienuAiga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + fifteen =