Kā palīdz Spēkavoti

Orgonīts ir instruments cilvēkiem, kuri grib dzīvot apzināti, kontrolēt savu dzīvi un pilnībā vadīt to. Tas ir instruments tiem, kas nevis grib griezties karmas ratā kā vāveres ritenī, bet paņemt karmas ratu kā kuģa stūri savās rokās un stūrēt savu dzīvi kā vēlās.

Orgonīti ir labi papildus enerģijas avoti, tie ir kā spēkavoti, pie kuriem pasmelties spēku un informāciju visās dzīves situācijās, un jo sevišķi grūtos un ekstrēmos dzīves brīžos. Mūsu dzīves uzdevums uz šīs planētas nav eksistēt, bet gan atbrīvoties no visa, kas mūs ierobežo un sākt pārvaldīt savu dzīvi un sevi. Šis uzdevums nav viegls un tas nav paveicams dienas, mēneša vai gada laikā, taču tie, kas apņemas to izdarīt, tie to noteikti izdarīs. Cits ātrāk, cits vēlāk, bet izdarīs.

Spēkavoti palīdzēs un paātrinās visus procesus saistībā ar sevis atrašanu, kas ietver sevis atbrīvošanos no karmiskajiem mezgliem no pagātnes līgumiem, un daudzām jo daudzām atkarībām, kuras šobrīd ir neatņemama dzīves sastāvdaļa.

Spēkavoti palīdz caur to, ka viņi pastiprina mūsu psihisko enerģiju un mūsu energolauku, un tie palīdz cilvēkiem, kuri apņēmušies iet savu ceļu, jo šādi cilvēki ir izteikuši gribu. Un tas, ko dara spēkavoti caur to, ka pastiprina mūsu enerģētiku un psihisko enerģiju – tie pastiprina arī mūsu gribu un nav vairs tik svarīgi, vai mūsu griba ir kļūt veseliem, apzinātiem vai brīviem. Ja mūsos ir griba un mēs ko vēlamies, tad mijiedarbībā ar Spēkavotu tā pastiprinās.Jau diezgan daudz gadus nodarbojos ar šādu instrumentu izgatavošanu un esmu novērojis gan pats uz sevis, gan citu cilvēku dzīvēs – ka tiklīdz tajā ienāk Spēkavots, tā notikumi paātrinās, veselība sāk uzlaboties tiem, kas fokusē savu gribu un domas uz to, ka ir veseli. Materiālā dzīve sakārtojas tiem, kas fokusējas uz to. Katram dzīvē notiek paātrinājums un tāpēc spēkavoti dos labumu vairāk tiem, kas ir tendēti pozitīvi domāt, kas tendēti radīt, nevis iznīcināt.

Protams, spēkavoti nav tikai enerģijas pastiprinātāji, kas jau ir gana daudz un gana liels ieguvums ikvienam. Tie ienes mūsu dzīvē arī kosmisko enerģiju un arī patiesību saturošu informāciju, tāpēc ar laiku mainīsies un sakārtosies dzīve arī tiem, kas domā destruktīvi un ir tendēti uz negatīvām lietām. Sākumā tiem uzbirs lavīna negatīvu notikumu, taču tad šis negatīvisms sāks izgaist, jo spēkavoti škīdina visu tumšo un negatīvo, un ar laiku gaismas stariņš ienāks jebkura dzīvē. Būs tikai jāpiedzīvo visu, ko esam radījuši un visu, uz ko mūsu domas un griba ir fokusēta. Un to visu piedzīvosim tāpat, tikai mijiedarbībā ar spēkavotu, tas notiks ātrāk, līdz ar to ātrāk saules stars mūs spēs sasniegt ☺

Pastiprinoties mūsu psihiskajai enerģijai un mūsu energolaukam, to aizvien mazāk spēj ietekmēt kāds cits cilvēks, enerģija vai stihija.

Jo spēcīgāki mēs kļūstam – jo brīvāki un neatkarīgāki mēs kļūstam.

Jo plašāka mūsu apziņa, jo mazāka ietekme no malas.

Ja apziņā izaugam lielāki par saviem vecākiem, tad tie mūs vairs neietekmē, ja apziņā izaugam lielāki par mēnesi, tad mēness fāzes mūs vairs neietekmē, ja apziņā izaugam lielāki par saules sistēmu, tad mūs vairs neietekmē ne astroloģija, ne Maiju kalendars, ne arī kādas citas enerģijas. Mēs ietekmējam un vadām astroloģiju, mēness kalendāru un visu pārējo. Taču līdz tam ir jānonāk un līdz tam var nonākt tikai pastiprinot savu psihisko enerģiju, savu energolauku, paplašinot savu apziņu un kļūstot brīviem no visa, kas atņem mūsu enerģiju un padara mūs vājus.

Ir diezgan daudz veidi kā to izdarīt un katram derēs kas cits. Taču šajā stāstā es gribu pateikt to, ka spēkavoti ir tie, kas to spēj mums palīdzēt izdarīt un ir viens no ceļiem, viens no variantiem – kā to panākt. Ja ieraugām savu dzīvi no malas, izkāpjam no šīs ierobežotās realitātes, tad to visu spējam ieraudzīt un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka visi, kas līdz šim ir ieguvuši spēkavotus, paskatoties uz dzīvi no malas, ieraudzīs to, ka ir kļuvuši brīvāki, spēcīgāki, apzinātāki un viņu dzīvē viss, uz ko tiecās, ienāk daudz ātrāk un ar daudz augstāku kvalitāti. Šis viss, protams, ir uzrakstīts no ļoti šaura skatu punkta uz spēkavotiem, taču tas ir gana plaši, lai izprastu nedaudz vairāk par to, ko tie kā tādi dara.

Lai visiem domas radošākas un griba pieaug spēkā 🙂