logo-mini
cels

Savu ceļu ejot …

Savu ceļu ejot …

Vakardien (08.oktobrī 2017) sākās jauns saules trīspadsmit dienu vilnis, kurš nesīs mums daudz jaunus notikumus, skaistus mirkļus un dažādus piedzīvojumus.
Vakar un arī visas šīs trīspadsmit dienas mēs plūdīsm enerģijās, kuru stāsts ir par mūsu ceļu, par ceļu, kuru ejam.
Jo īpaši vakar mums bija liela iespēja apzināties savu ceļu. Atcerēsimies un padomāsim par to, kādas vakar nāca atklāsmes un idejas par to, kas tad mums jādara, kam jāpievērš uzmanība un ko gribam paveikt. Tas viss arī ir mūsu ceļš.

Šīs trīspadsmit dienas mums mācīs to, ka viss ir vienlīdz svarīgs, ka nedrīkstam ignorēt kādu savas dzīves tēmu, jo tās visas ir savstarpēji saistītas un kā saka – ķede ir tik stipra, cik stiprs ir ķēdes vājākais posms. Lai dzīve sabruktu pietiek tikai ar to, ka kādai tēmai pieškiram pārāk lielu nozīmi vai tieši otrādi, kādai tēmai nepiešķiram vispār vērību.

Šo ceļu, kuru ejam, varam saukt par garīgo ceļu. Garīgais ceļš ir viss, ko mēs darām un kur mēs ejam, un jo apzinātāk mēs to darām, jo veiksmīgāki esam un turamies tuvāk ceļa vidum. Jo neapzinātāk šo ceļu ejam, jo vairāk dzīvojamies pa ceļa malām, kuras saucam par grāvjiem.

Šajā vilnī ir labi būt, vienkārši būt un vērot, kas notiek mūsos, kādas idejas un atklāsmes nāk – tās nāk it kā no iekšienes.

Būsim un ieklausīsimies sevī. Ja noķeram kādu atklāsmi aiz astes, tad ir vērts to iet un tūdaļ sākt realizēt caur to, ka izpaužam savu gribu apkārtējā pasaulē. Atklāsmes modina gribu un to nevajag apslāpēt, bet gan izpaust. Šajā gadījumā dot impulsus pasaulē, lai notikumi sāk attīstīties un rati sāk ripot pa izvēlēto ceļu.
Izpaužot gribu, mums jāļaujās un jādara tas, ko mums piespēlē. Kosmoss visvisādos veidos dos impulsus darboties, darīt un virzīt lietas. Lietas, kuras pavisam noteikti ir saistītas ar izvēlēto ceļu, kaut arī sākumā šķitīs, ka tam nav nekāda sakara ar to, ko gribam sasniegt. Svarīgi ir iet un darīt, jo caur to mēs atbrīvojamies no bailēm. Lai vai cik arī nebūtu bail – ir vienkārši jāiet un jādara. Caur to kosmoss mūs pilnveido un transformē mūsu kvalitātes uz tādām, kuras spēj saņemt un pieņemt to rezultātu, kuru vēlamies iegūt.
Lai visos šajos procesos nepazaudētos un nepazaudētu stabilitāti, ir jāieklausās savā intuīcijā. Intuīcija teiks priekšā – kā tikt cauri transformācijai. Kā iegūt stabilitāti tad, kad esam jau mainījušies un nekas vairs nav kā agrāk. Intuīcija būs tā, kas palīdzēs mums šajā enerģiju vilnī noturēties uz kājām un neizkrist no laivas 🙂

Pašiem par sevi mums jābūt, jāieklausās sevī, jāapzinās, ka viss ir ceļš un katrs solis ir vienlīdzīgs. Katra lieta un katra ideja, kura plūst caur mums, ir jāpiepilda ar gaismu un mīlestību. Mums jāpieņem to, kas nāk un jāpalaiž to, kam jāaizet. Jāpaļujās, ka viss notiek pareizi un lai vai kas notiktu, ir jāmīl sevi un citus bez jebkādiem nosacījumiem. Un lai vai cik mazus solīšus mēs speram pretim savai laimei, mums jāpriecājas par katru mazāko solīti, par katru notikumu. Tikai caur pieņemšanu, mīlestību un prieku mēs tiksim uz priekšu.
Mijiedarbībā ar pasauli mums jābūt mērķtiecīgiem un jāiet uz mērķi, jābūt pārliecinātiem par sevi – tā mēs tiksim uz priekšu un spēsim spert soļus jaunajā un nupat izvēlētajā virzienā.
Darbība mūs pilnveidots, slīpēs un berzīs, lai paceltu jaunā kvalitātē. Tā griezīs nost visu lieko un traucējošo – visu, kas mums neļauj iet sevis izvēlēto ceļu. Lai kuģis dotos ceļā, tam jāatsien tauvas. Caur darbību, ja nenobīsiemies, mēs šīs tauvas atraisīsim un kļūsim brīvi no vecā un liekā. Ja spēsim no šī atbrīvoties, tad mūsu augstākie spēki mūs aizvedīs tur, kur gribējām nonākt. Taču lai tas notiktu, mums ir jāpaļujas uz Augstākiem spēkiem un jāļaujas visiem vides un kosmosa dotajiem impulsiem.
Un lai visas šīs trīspadsmit dienas justos stabili, mums jāskatās plaši uz lietām, jaskatās uz kopskatu, kā tas mainās pie katras mūsu darbības. Mums jāpaļaujas uz intuīciju un jālaiž visas uzkrātās emocijas, kuras uzpeld no mūsu dzīlēm, uz transformāciju. Emocijas jāpalaiž zemē vai ūdenī, pirms tam palūdzot, lai zemes māte tās pieņem un transformē labvēlīgās radošās enerģijās.
Kā arī jaieklausās savā dziļākajā būtībā. Sirdsbalss būs tā, kura visu šo laiku mūs navigēs kā “tom toms” vai kāda cita navigācijas ierīce.
Lai viss notiktu tā kā mūsu sirds un dvēsele vēlās… Lai viss notiktu augstākam labumam un lai mēs šajā procesā nepazustu, nepazaudetu pamatu zem kājām un airus airu laivai, vai lai mums neizsistu auto stūri no rokām, visi notikumi, kuri pagaidām vēl mums stāv priekšā, mums katru mīļu “šeit un tagad” mirkli ir jāpaļaujas uz visdziļākajām savām sajūtām, uz savu sirdsbalsi un savu intuīciju.

Būsim gaismā, vienkārši būsim un ļausimies visam, kas ar mums notiek, jo viss, kas ar mums notiek, ir mūsu pašu radīts un viss notiek mūsu augstākajam labumam. Mēs vienmēr esam ieguvēji, lai vai kas notiek. Un pilnīgi viss ir mūsu ceļš un katrs solis ir bijis tikpat svarīgs kā visi citi, lai vai cik bezjēdzīgs tas škitis tai brīdī, kad tas tika vai tiks sperts.
Būsim gaismā un mīlestībā un Dieviņš mūs iznesīs cauri visām grūtībām, ja vien mēs viņam to ļausim 🙂
Lai viss gaišais un mīlestības pilnais piepildās.
Lai Top !!!

 


Rakstīt komentāru