logo-mini

IEPAZĪSTI SEVI

IESKATIES SEVĪ

..izmantojot Maiju kalendāra horoskopu..

MAIJU KALENDĀRA HOROSKOPS – KAS TAS IR?

Tā kā šis kalendārs nav visai populārs un par to zina nedaudz cilvēki, un tas savā būtībā ir ļoti plašs un vispusējs, tad ir grūti stādīties priekšā, kas ir tas, ko Tu vari uzzināt caur šo horoskopu.

Ko no šī horoskopa var iegūt? 

Pirmkārt jau var uzzināt par sevi, iepazīt labāk savu daudzšķautnainību un daudzdimensionalitāti. Ieraudzīt to, ko jau intuitīvi jūti. Ir tēmas, ar kurām mēs krasi atšķiramies no citiem un tāpēc mūsu dzīvē daudz kas notiek atšķirīgi un tieši tāpēc klausīties padomos, kurus dod citi, var būt diezgan graujoši. Ja apzināmies, kas mēs esam, tad tas, ko māca citi, mums vieglāk filtrējams.

Šis horoskops ir par mūsu likteni, taču nevis no tāda aspekta kā astroloģijā, kad pielāgojamies savam liktenim, lai “nedabūtu pa pakaļu”, ka noejam no nospraustā ceļa, bet gan no tāda aspekta, kā mainīt un uzlabot savu likteni.

Mēs esam radītāji un radām jaunus likteņa variantus bez maz vai katru dienu. Tie varianti, par kuriem esam pārliecināti, izaug kā koka zars vai kā jauna koka galotne. Ja apzināmies ko radām, tad varam radīt sev pilnīgi jaunu likteni, kurš daudz vairāk rezonēs ar mūsu šā brīža apziņu. Un šis horoskops parāda to, kā var uzlabot un pilnveidot savu likteni tā, lai šajā dzīvē mēs sasniegtu daudz vairāk.
Tās ir trīspadsmit tēmas, caur kurām varat uzzināt par sevi, par savu līdzcilvēku, dzīves biedru, bērnu, mammu, tēti vecmāmiņu, vectētiņu,  mazdēlu, mazmeitu, kolēģi vai sadarbības partneri, lai labāk iepazītu sevi vai arī kādu cilvēku, lai uzzinātu viņa un savus talantus, viņa un savas izpausmes un lai necenstos pārtaistīt citus. Lai spētu vieglāk pieņemt to, ka citi ir savādāki un viņos nav tādi talanti kādi ir Tevī.

Mēs esam atšķirīgi un daudzas lietas darām pilnīgi atšķirīgi. Tāpēc nevaram gribēt no saviem bērniem vai līdzcilvēkiem, lai viņi izpaužas tāpat kā mēs, ievēro līdzīgu kārtību vai dara lietas tāpat kā mēs. Katrs mēs esam unikāli un uzzinot par cilvēkiem, kas mums ir apkārt, mums vieglāk viņus izprast, izprast to – kāpēc viņi rikojās tā vai šitā. Mums vieglāk viņus pieņemt un ļaut viņiem būt tādiem, kādi viņi ir. Mums vieglāk ar viņiem sadarboties, jo nojaušam vai apzināmies, kuras lietas padodās labāk mums un kuras viņiem, un kādās tēmās varam lūgt padomu. Mēs varam arī izprast to, ko tuvie mūsu līdzcilvēki māca. Mēs varam ieraudzīt kā atrisināt problēmas un dažādas sarežģītas situācijas. Mums vieglāk ieraudzīt to, ko dzīve no mums sagaida kādā no situācijām kādā no mūsu izpaumsēm. Mums vieglāk saprast – kāpēc vienā un tai pašā tēmā kāpjam uz grābekļa un kā izdarīt tā, lai vairs neuzkāptu.

Izprast var ļoti daudz un ieraudzīt var ļoti daudz, tikai jāzina, ko gribas ieraudzīt un izprast.

Tāpēc varam arī piedāvāt konsultācijas konkrētos jautājumos nevis visa horoskopa iepazīšanu. Varam palīdzēt izprast Jūsu līdzcilvēkus un tos, ar kuriem mijedarbojaties.

Ko var ieraudzīt caur pašu horoskopu gan pats par sevi, gan par jebkuru citu cilvēku?

Pirmā tēma ir tā, caur kuru cilvēka dzīvē viss sākas – tas ir tas, caur ko saņemam pirmos impulsus, lai uzsāktu ko jaunu. Šī tēma parāda arī to, kas ir dzīves primārais uzdevums un to, kā cilvēks redz pats sevi un izturās pats pret sevi. Tā ir cilvēka iekšējā būtība.

Otrā tēma ir tā, kas parāda – caur ko cilvēks mjiedarbojas ar plašo pasauli, caur ko veido attiecības, ar ko izvēlas virzienu, kurā doties. Šī ir tēma, caur kuru cilvēks izdara izvēles un komunicē ar apkārtējo pasauli.

Trešā tēma ir tā, caur kuru cilvēks izpaužas darbībā. Tā parāda to, ko cilvēks dara, kā viņš to dara un ko var izdarīt.

Ceturtā tēma parāda to, caur ko cilvēks iegūst materiālo stabilitāti, caur kādu izpausmi viņš var kļūt stabils un neapgāžams. Vai ja nokrīt, tad spēj piecelties. Šī tēma saistīta gan ar finansēm, gan ar visām citām lietām, kas mums rada stabilitātes sajūtu pa dzīvi.

Piektā tēma ir tā tēma, caur kuru cilvēks apzinās, ka viņš ir radītājs. Ka ego spēj radīt, nevis tikai būt patērētājs. Šī tēma rāda to, kā cilvēks nepārtraukti rada visu, kas ar viņu notiek.

Sestā tēma ir attiecību tēma. Tās ir attiecības ar visu mūsu tuvāko pasauli. Un ne tikai ar cilvēkiem, bet arī lietām un vietām. Taču var skatīties tieši kā attiecības ar cilvēkiem, ar pretējo dzimumu, ar tuviniekiem un kolēģiem. Caur šo tēmu var ieraudzīt kāds ir galvenais uzdevums attiecībās un caur ko tās var sakārtot.

Septītā tēma ir maģiskā darbība – tēma, caur kuras enerģiju var ieraudzīt to, kā mēs sadarbojamies ar Dievu, kas jādara, lai Dievs nāktu palīgā.
Šī ir arī tēma kas parāda to, kā varam izmanīt savu likteni un dzīvi kopumā. Šī ir tēma, caur kuru izpaužoties mūsu darba rezultātam ir augsta pievienotā vērtība. Caur šo tēmu izpaužoties mūsu radītās lietas kļūst unikālas un ar maģiskām spējām. Nav runa par maģiju kā tādu, vairāk gan par to, ka lietas iegūst metafiziskas īpašības, kuras raicionālais prāts ar visu šī brīža zinātni nespēj izskaidrot, bet tās tā strādā.

Astotā tēma ir tā, caur kuru iegūstam garīgo stabilitāti. Caur šo tēmu mēs varam ieraudzīt to, kas mums nepieciešams, lai garīgi un psiholoģiski mēs būtu stabili un nesatricināmi. Vai arī ko darīt, ja kļūstam nestabili.

Devītā tēma ir tēma, caur kuru katrs no mums apzinās, ka patiesībā ir Dievišķa būtne un rada savā dzīvē visu no A – Z. Šīs tēmas izpausme parāda kā mēs varam šo ne tikai apzināties, bet kā mēs izpaužamies kā Dievi, ko mēs kā Dievi varam radīt un darīt, lai pastiprinātu sevī šo Dievišķo apziņu un lai pasauli padarītu par harmoniskāku un skaistāku vietu.

Desmitā tēma parāda – kas mums jādara, kādiem jābūt un ko varam sasniegt, lai uzkāptu pa karjeras kāpnēm līdz pašai augšai. Šī tēma parāda arī to, kā izpaužamies pret bērniem, pret to, par ko esam atbildīgi. Kādas lietas jādara, lai kosmoss mums uzticētu lielu atbildību. Šī ir arī tēma, caur kuras enerģiju mēs nonākam pie rezultāta. Ja neizmantojam enerģiju, kura ir šajā tēmā, tad rezultātu dzīvē nekad nesasniedzam.

Vienpadsmitā tēma ir Augstākā izpausme. Tā ir darbība, caur kuru ceļam pasaules labklājību un padarām šo planētu un kosmosu labāku.
Šī ir arī tēma, kura parāda mūsu augstākos mērķus un to, ko varam paveikt kā būtnes, kuras apzinās, ka ir kosmiskas Dievišķas būtnes, nevis tikai uzgriežni vai zobrati sistēmā. Šī ir tēma, kura parāda – ko no mums sagaida Dievs un ko mēs kā Dievi gribam paveikt. Šī tēma ir tā, caur kuru attīstas mūsu Dvēsele un Gars, nevis tiek barots ego. Šī tēma arī palīdz mums sasniegt pašpietiekamību.
Enerģija, kura atrodās šajā tēmā parāda to, kā paveikt nepaveicamo. Kā izkļūt no bezizejas situācijām. Kā paveikt to, ko visu laiku nespējam paveikt.

Divpadsmitā tēma ir tā, kas dod mums pašpietiekamību, taču to nevar sasniegt bez iepriekšējās tēmas. Ja izmantojam šo instrumentu, tad paši spējam paveikt lielas lietas, esam stabili un apzināmies sevi daudz lielāku kā visas iespējamās problēmas, kādas var mūs dzīvē sagaidīt.

Trīspadsmitā tēma ir tā, caur kuru mēs pāršķiram jaunu lapu. Ja nespējam kaut ko novest līdz galam vai nespējam no kaut kā tikt vaļā, tad jāizmanto šī enerģija, kura atrodās šajā tēmā. Caur šīs tēmas enerģiju visi procesi, notikumi pāriet jaunā līmenī.
Šīs pēdējās četras tēmas parasti cilvēkiem ir vislielākais izaicinājums !

Katrā tēmā var būt divdesmit dažādas enerģijas.

Taču tās dalās četrās pamata enerģijās. Uzzinot savu vai līdzcilvēka horoskopu mēs varam uzzināt kurā tēmā mums vairāk japieliek griba, lai tiktu uz priekšu, kurā temā mums ir bailes un ar tām jātiek galā, lai tiktu uz priekšu. Kurā tēmā vairāk jāpaļaujas uz intuīciju un kurā tēmā jāatslābst, jābūt “šeit un tagad”, lai ieraudzītu tās zīmes, kuras kosmoss mums sūta. Lai saņemtu rezultātu, iedvesmu un gandarījumu, lai ieraudzītu, ar ko vēl jāstradā.

Šīs četras enerģijas mums ir kā klupšanas akmeņi, ja mēs tās neredzam. Jo parasti tur, kur jāpieliek griba, tur neko negribas darīt. Kur jātiek pāri bailēm, tur aiz bailēm vispār neko nedarām. Tur, kur jānotic intuīcijai, mēs krītam kārdinājumā un sasniedzam rezultātu, kurš nedod nekādu piepildījumu. Un tur, kur jāļaujās un jāpaļaujas, mēs klausāmies citos un strādājam acis nepacēluši, un vispār nepamanām, ko kosmoss cenšās mums pateikt. Neredzam, kur ceļa zīmes mūs ved.

Tāpēc ir vērts vismaz virspusēji ieraudzīt savu vai tuvinieka horoskopu, lai ieraudzītu un sajustu tos klupšanas akmeņus, uz kuriem klūpam un spētu tiem kāpt pāri. Klūpam jau mēs visi, tikai uz priekšu tiek tie, kas ātri spēj piecelties, pieņemt un piedot sev klupienu.

Nekautrējieties – droši rakstiet Aigai uz epastu aiga.teko@gmail.com, piesakieties uz konsultācijām vai saņemiet rakstisku atbildi uz kādu konkrētu jautājumu, vai arī saņemiet horoskopu, lai iepazītu sevi un tuvos labāk un spētu mijiedarboties ar sevi, pasauli un tuviniekiem daudz, daudz harmoniskāk.

Mums vienmēr ir prieks par katru saņemto vēstuli, par katru jautājumu, par katru aprakstu, ko varam jums izveidot un par katru tikšanos klātienē!

Mīlestībā

Ansis un Aiga